De Helder Beheerd aanpak

In drie heldere stappen vooruit 

In de creatiefase bepalen we samen met jou wat de doelstellingen zijn die je wilt bereiken.

We voeren bijvoorbeeld een scan uit op je organisatie om te bepalen waar je staat. Denk aan een Actief Klantbeheer-scan. Op basis van de uitkomsten daarvan kan je bewust keuzes maken.

Vervolgens vertalen we die door naar een praktisch plan van aanpak. Dit inclusief de acties die ondernomen worden, door wie, met welke meetmethode en binnen welke tijd. 

Geen dik pak papier. Gewoon 1 A4 volstaat vaak al.

Voorbeeld Bekijken

Wij ondersteunen je bij de implementatie van de gekozen aanpak. 

Dat kan zijn door het gekozen software pakket zoals de Nationale Hypotheekbond of Accelerate te helpen implementeren door een training.

Of door, samen met jou, de processen die daarbij horen te ontwerpen...

en de hierbij horende opleidingen te verzorgen. 

Een combinatie van verschillende aanpakken is natuurlijk ook mogelijk.

Ons doel is bereikt als jij en je mensen er mee werken!

Het systeem staat, de processen zijn duidelijk. Nu komt het op uitvoeren aan.

Helder Beheerd kan je praktisch ondersteunen. Door signalen te filteren. Door signalen door te zetten. Door de voortgang te bewaken. We doen dat voor kantoren die het prettig vinden om per maand of kwartaal hier ondersteuning bij te hebben. 

Ook het uitvoeren van een periodieke scan of audit is mogelijk om te checken of alles conform plan verloopt. Op basis hiervan kan je dan je plan of je processen aanpassen. 

Essentieel  zijn en blijven de mensen. Helder Beheerd ondersteunt op dit vlak door opleidingen. Zowel op het gebied van kennis, gebruiker van software als bedrijfsvoering.  Check vooral ook ons aanbod.

Actief klantbeheer, en veel meer!

Meer informatie? Bel ons of mail info@helderbeheerd.nl