Actief beheer stap 3

Herken de signalen!

U kent het systeem en u kunt ermee aan het werk. Wat nu? U gaat abonnementen verkopen en heeft deze ook al verkocht. In deze abonnementen heeft u afspraken gemaakt met de klant over uw dienstverlening. Deze door u gemaakte afspraken wilt u uiteraard nakomen. U moet uw dossiers gaan beheren. Hoe kunt u dat het beste doen? Daar kunnen wij u mee helpen.

Zoals gezegd komen uit abonnementen werkzaamheden naar voren die opvolging vereisen. Dit zijn afspraken die uw abonnement inhoud en waarde geven. Jaarlijks dienen het Verantwoord Hypotheek Rapport en de aankondiging hiervan verzonden te worden. Daarnaast moeten er nieuwsbrieven gemaakt worden en verzonden. Deze werkzaamheden worden u uit handen genomen door Helder Beheerd. Daarnaast ontvangt u drie keer per jaar een selectie van te benaderen relaties waardoor u pro-actief bij uw relaties aan tafel kunt komen om de meerwaarde van uw dienstverlening te bewijzen. Tevens houden wij uw NHB systeem up-to-date en weet u zich altijd verzekerd van optimale benutting van alle functionaliteiten van het systeem.

Welke werkzaamheden moet u zelf nog verrichten?
Het NHB systeem moet aan de “voorzijde” gevuld blijven met de meest actuele gegevens van uw relaties. U moet dus eventuele door de klant doorgegeven wijzigingen of ontbrekende gegevens in de persoonlijke situatie doorgeven. Daarnaast moeten eventuele aanpassingen in het product door u in het systeem verwerkt worden. De signalen die uit het systeem komen, zoals besparingen, rente verlengingen of bij verkoop van de woning, moeten uiteraard ook door u opgepakt worden. U verkoopt onder andere bij het oppakken van deze signalen ook het abonnement.

Wat is levert mij deze samenwerking op?

  • Door samenwerking met NHB krijgt u de mogelijkheid om inhoud en waarde te geven aan uw hypotheek abonnement;
  • Door Helder Beheerd kunt u ervoor zorgen dat uw abonnement snel opgezet kan worden;
  • U kunt uit de gesloten abonnementen structurele extra omzet verwachten, met als gevolg waarde in uw organisatie;
  • Door de extra selecties komt u pro-actief bij uw klanten aan tafel met kans op productie;
  • U hoeft geen medewerker in te zetten op de opvolging van de uit de lopende abonnementen komende afspraken;
  • De in deze abonnementen overeengekomen afspraken worden gegarandeerd nagekomen;
  • U krijgt een periodieke nieuwsbrief die voor u aan al uw (abonnement) relaties verzonden word.

Door deel te nemen voldoet u aan uw zorgplicht en pro-actieve zorgplicht

Actief beheer stap 4